My Merch Sweden

Misstänker du läckor i rör?

Har du kommit ut ur din bubbla sedan pandemin? Det är många som har gått in i en bildlig och verklig bubbla under pandemin. Vi har isolerat oss, eftersom vi har blivit ombedda att göra så. Sedan har pandemin gått över och människor ska sluta isolera sig, men det kan vara lättare sagt än gjort. Vi har ju vant oss vid att bara sitta hemma.  Och hemma har vi lagt märke till en massa saker som vi inte hade upptäckt om vi inte hade varit så mycket hemma. Vi har ”upptäckt” slitna rör, slitna tapeter och slitna golv. Och kanske det har blivit mer slitet eftersom vi har nött på sakerna så mycket när vi har vistats hemma mycket mer än förut. Vissa blir varse droppande rör. Och kanske du har läckande rör om du har dropp ur kranen? Det är bäst att anlita en rörmokare om du misstänker att rören inte fungerar som de ska.

Går så här om du misstänker läckande rör

Om du inte vill göra ett stambyte finns det andra saker som du kan göra innan det har gått så långt att inget annat kan rädda dina rör och badrum eller kök.

Du kan göra så här:

  1. Googla till exempel ”rörmokare Stockholm” om det är där du behöver få tag i en rörmokare. Byt annars ut ”Stockholm” mot den ort där du bor.
  2. Be en rörmokare komma och göra en rörinspektion så att du får veta hur det är med rören. De kommer då med en liten kamera som de för ner i rören. Först då kan du få en vetskap om hur det är ställt med dem.
  3. När du har fått veta hur det är ställt så kan du be rörmokaren göra en kartering av rören. Är det illa ställt med dem så kan du be dem göra en stamrenovering, eller en relining. Det innebär att du lägger in plaströr som skyddar stammarna och gör så att de håller ännu längre.
  4. Om rören inte klarar av en stamrenovering eller relining, ja då måste du byta stammarna. Det är bättre att göra ett stambyte än att få läckande rör i en bostad.

Om du sedan ändå måste göra ett stambyte kan du förbereda dig på stambytet och se till så att du antingen kan flytta ut eller har någon du kan bo hos så länge som stambytet pågår. Du kommer inte att kunna använda varken badrum eller kök så länge stambytet pågår. Många hyresvärdar eller BRF:er har alternativa bostäder som de lånar ut så länge som renoveringen av bostaden pågår så att man slipper bo på hotell under tiden.